ارائه تسهیلات

مفتخریم اعلام داریم طی توافق این مجموعه با یکی از بانک ها به ازای خرید هر خودرو تسهیلاتی به مبلغ 200/000/000 ریال تا 1/500/000/000 ( دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)  با ارائه  چک و سفته خریدار و 2 نفر ضامن ؛ با سود سالیانه 24% و اقساط 60 ماهه پرداخت میگردد که شایان ذکر است سند خودرو در ابتدا به نام خریدار منتقل گردیده و در رهن شرکت و بانک قرار نخواهد گرفت .

ضمنا کلیه خودروها، موجود و آماده بازدید و تحویل می باشند.

شرایط وام:

1- پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان

2- از سقف 20میلیون تومان تا 75 میلیون تومان با ضمانت چک و سفته و دو نفر ضامن سند خودرو به نام خریدار می گردد و در رهن بانک یا شرکت قرار نمی گیرد.

3- از سقف 75 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان با وثیقه ملکی سند خودرو به نام خریدار می گردد و در رهن بانک یا شرکت قرار نمی گیرد.

4- سود تسهیلات 24% می باشد.

5- 10% از مبلغ تسهیلات در حساب جاری سپرده می گردد.

6- اقساط به صورت 60 ماه می باشد که به ازای هر 10 میلیون تومان مبلغ 288 هزار تومان قسط باید پرداخت گردد.

 

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات وام گیرنده          

کارمند:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- کپی تمام صفحات شناسنامه

3- آخرین فیش حقوقی

4- حکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار

5- مشاغل شرکتی معرفینامه از محل کار

6- لیست بیمه تامین اجتماعی تایید شده

7- ارائه چک از حسابجاری چک اخذ شده

8- پرینت 3 ماهه از حسابجاری چک اخذ شده

9- کارت پایان خدمت

کاسب:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- کپی تمام صفحات شناسنامه

3- اصل و کپی جوازکسب معتبر

4- اجاره خط معتبر یا سند مالکیت محل کسب

5- تاییدیه از اتحادیه مورد نظر

6- ارائه چک از حسابجاری فعال

7- پرینت 3 ماهه از حسابجاری چک اخذ شده

8- ارائه فاکتور با توجه به تسهیلات درخواستی متقاضی معادل 130% تسهیلات

9- کارت پایان خدمت

(ارائه سند و پایانکار و قبوض در مورد تسهیلات تعمیرات مسکن الزامی است)

 

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات ضامن

کارمند:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- کپی تمام صفحات شناسنامه

3- آخرین فیش حقوقی

4- حکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار

5- ارائه چک از حسابجاری فعال

6- پرینت 3 ماهه از حسابجاری چک اخذ شده

7- کارت پایان خدمت

کاسب:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- کپی تمام صفحات شناسنامه

3- اصل و کپی جواز کسب معتبر

4- اجاره خط معتبر یا سند مالکیت محل کسب

5- تاییدیه از اتحادیه مورد نظر

6- ارائه چک از حسابجاری فعال

7- پرینت 3 ماهه از حسابجار ی چک اخذ شده

8- کارت پایان خدمت